Arne Åhlin

Utbildning

Specialist i allmän psykiatri 1989, specialistutbildning vid Karolinska sjukhuset, Solna.

Medicine doktor 1995 Karolinska Institutet. Avhandling om Alzheimers demens och behandling.


Arbetslivserfarenhet

Under längre tid fortsatt med forskning och undervisning, handledning av doktorander, flera artiklar publicerade i vetenskapliga internationella tidskrifter. Senaste publicerade artikel i internationell vetenskaplig tidskrift - 2017.


Tidigare Verksamhetschef / Divisionschef för den samlade psykiatrin vid Skaraborgs sjukhus, öppen och sluten vård, vuxenpsykiatri, rättspsykiatri samt barn och ungdomspsykiatrin.


Bred klinisk erfarenhet från mottagnings och avdelningsarbete från flertalet områden inom Allmänpsykiatrin även Geropsykiatri, Neuropsykiatri, Barn och Ungdomspsykiatri samt behandlingsansvar inom Rättspsykiatrin.


Tidigare erfarenhet som Försäkringsmedicinsk rådgivare åt Försäkringskassan med förvärvad god försäkringsmedicinsk kompetens.


Arbetat flera år utomlands som överläkare (Senior Consultant Psychiatrist) på Nya Zeeland och i Australien på universitetsklinik.


Utbildad i Australien i Acceptance Comittment Therapy (ACT) Advanced level. Utbildningsansvarig Dr Russ Harris.


Erfarenhet av personalhandledning och chefstöd även utanför sjukvården.

Camilla Åhlin

Utbildning

Pågående grundläggande psykoterapiutbildning KBT, (steg 1).


Acceptance Comittment Therapy (ACT) 2017 Introductory level samt kompletterande utbildning 2019 Humanova.


Senare flera kortare utbildningar på Högskola – Universitet: inom område för Styrning och Ledarskap i offentlig verksamhet, konflikthantering


Beteendevetare 2002


Examen i psykologi, inriktning arbets- och organisationspsykologi motsvarande 290 högskolepoäng.


Arbetslivserfarenhet

Boknings- och ekonomi ansvarig Åhlin Psykiatri


Rehabkoordinator kommunal sektor


Försäkringskassan Enhetschef


Försäkringskassan Utbildning av Chefer i rehabiliteringsgång och metodik


Försäkringskassan Rehabiliteringssamordnare för långtidssjukskrivna


Undersköterska/skötare