Västra Götalandsregionens mottagningar - sjukhusvård och Åhlin Psykiatri


Vi konkurrerar inte med offentlig sektor utan ser oss som ett komplement. Vi ger dig möjlighet att reflektera och samtala återkommande och i förtroende med en och samma psykiater och med en och samma samtalsterapeut. Dina besök till en och samma psykiater och till KBT och samtalsterapi erbjuds på en mindre och privat mottagning.


KBT Götene Skara Mariestad

Hänvisning till annan mottagning


Tillstånd där missbruk dominerar behandlas bäst av andra instanser och vårdgivare.


Personer med upprepat självskadebeteende eller med återkommande självmordstankar behöver ofta tillgång till en större psykiatrisk mottagningsverksamhet - teamvård och när påkallat sjukhusvård. 


Intyg där upprepad övervakad provtagning är nödvändigt till exempel körkortsintyg vid missbruk eller beroendetillstånd kommer inte utfärdas då vi inte har möjlighet till sådan provtagning.

Första besöket


Första besöket ligger till grund för en bedömning, som vi resonerar om, för fortsatt planering, ibland kan två besök behövas för sådan planering.


En fortsatt kontakt följer sedan vid mottagningen, om du så önskar, och om du bedöms kunna få god, säker och anpassad behandling efter dina behov och utvecklingsmöjligheter.


Det kan hända att du bäst kan få sådan vård och fortsatt behandling av annan vårdgivare eller att du kanske behöver stöd på annat sätt, då resonerar vi kring detta.


Du kommer då få en sammanfattande bedömning, tydliga råd och förslag, när så kan ges. Behöver du stöd eller remiss för att komma i kontakt med annan vårdgivare eller instans hjälper vi dig med detta.


Det kan också vara så att du mår så mycket bättre eller har en så begränsad frågeställning eller önskemål med ditt besök att du inte har behov av fortsatt kontakt efter ett eller två besök.

Samtalsterapi Lidköping KBT Skara Götene Mariestad

Kostnadstäckning och ersättning

 

Läkarbesök

Vi har inte avtal med regionen (vårdavtal) eller anslutning till nationella läkarvårdstaxan utan är en helt privatfinansierad verksamhet vilket innebär att kostnaden för ditt besök kommer att vara motsvarande hög, för närvarande 2000 kr för ett besök till specialistläkare - psykiater. Första besöket kan ta längre tid än kommande besök, ibland upp till 2 timmar om så skulle behövas.


Det är vår absoluta målsättning att du ska finna att ett besök vid vår mottagning svarar mot dina förväntningar när det gäller bemötande, kvalitet och kompetens.


När så behövs ingår i avgiften även begränsade insatser till exempel kontakter med andra vårdgivare, arbetsgivare och försäkringskassa. Behövs mer långvarigt och upprepat stöd från oss kommer detta debiteras enligt särskild överenskommelse. Vid utfärdande av omfattande intyg kan annan avgift tillkomma.


Samtalsbehandling

Bedömning av psykiater kan erbjudas innan samtalsbehandling kan starta, sådan begränsad bedömning och rådgivning sker utan avgift. Bedömning av psykiater görs för att du ska få bästa möjlighet i fortsatt behandling på mottagningen. Om du behöver remiss till annan verksamhet hjälper vid dig med det.

 

Återbud

Om du inte kan komma på överenskommet bokat besök måste du avboka senast 24 timmar före via telefon, sms eller mail, i annat fall kan du komma debiteras full avgift. 


Betalning

Sker mot faktura eller genom Swish till mottagningen.

Kontaktuppgifter


Om du vill komma i kontakt med oss för att boka en läkartid eller samtalsterapi går det bra att skicka meddelande eller ringa. Information om hur vi hanterar dina personuppgifterMail och telefonsvar besvarar vi senast nästkommande vardag.


Varmt välkommen att höra av dig!

Hos oss kan du få hjälp med specialistläkare psykiatri, samtalsterapi & KBT i Lidköping, Götene, Skara & Mariestad.

 
 
 
E-post
Telefon