DIN PSYKIATRIMOTTAGNING

i Lidköping

 


Om mottagningen

     Privat psykiatrimottagning som utreder och behandlar tillstånd inom psykisk hälsa och allmänpsykiatri:


 • Ångesttillstånd, fobier
 • Utmattningssyndrom
 • Trauma och stressrelaterade tillstånd
 • Förstämningstillstånd som depression och bipolaritet
 • Tvångssyndrom-andra relaterade tillstånd
 • Neuropsykiatrisk bedömning och rådgivning, remiss för fullständig utredning
 • Sömnstörningar
 • Sexuella problem och funktionsstörningar av psykiatrisk-psykologisk karaktär
 • Ätstörningar utredning och behandling av lättare ätstörningar
 • Bedömning av personlighetsrelaterade svårigheter och möjligheter
 • Äldrepsykiatri även demenssjukdomar, ej utredning


Mottagningen är en privatmottagning och har inte regionavtal, högskostnadsskydd gäller inte. 


För företag finns möjlighet att teckna avtal för medarbetares psykiska hälsa, se länk nedan.


För mottagningen gäller samma regler som för annan jämförbar hälso- och sjukvård beträffande sekretess, registrering av personuppgifter och journalföring som följer av lagstiftning t.ex. dataskyddsförordningen - GDPR, patientdatalagen


Vår målsättning


Kontinuitet, du möter samma person, samme läkare och samma samtalsterapeut vid dina besök.


Tillgänglighet: du får tid när du behöver, så ofta du behöver, dock inte akutbesök.


Medmänsklighet och empati


Upptäck dina möjligheter och lär dig dina verktyg för att må bättre.


Vi ser helst att du mår så mycket bättre att du sen kan avsluta kontakten eller ha en mycket gles kontakt.


Behöver du en långvarig kontakt ska den bli bättre än den du kanske haft förut!

Samtalsbehandling, kognitiv beteendeterapi (KBT)


Nyfiken på KBT? Har du svårt att få KBT-terapi på din vårdcentral?


VEM KAN FÅ HJÄLP?

Problem som stress, ångest, oro, nedstämdhet, fobier, utmattning, relationsproblem, låg självkänsla, sömnproblem, PMS och trauma kan ofta förbättras och behandlas med samtalsterapi. Vid svårare tillstånd kan samtal ges som kompletterande behandling. Samtalsbehandling med KBT/ACT inriktning ges vid mottagningen av en KBT-terapeut. KBT hjälper oss att tänka nytt, förändra negativa tankemönster och beteenden. Under våra samtal lyfter vi fram dina tankar - känslor och handlingar i ett här och nu perspektiv och förklarar hur de hänger ihop. Vi visar också på vilka tankar och beteenden som är hjälpsamma framåt, utifrån dina mål, dina värderingar för att få en mer välfungerande vardag.


KBT är en av de terapiformer som har bra och ofta bäst vetenskapligt stöd vid en rad olika psykiska besvär. Samtalsterapi kan även ges till dig som kanske inte prioriteras på vårdcentral eller som känner att väntetiden för att starta behandling kan vara för lång.


HUR GÅR DET TILL?

Du ska vara över 18 år och ska ha möjlighet att komma till vår mottagning regelbundet i den frekvens som rekommenderas och passar dig. Om du hellre vill att vi träffas digitalt går detta självklart att ordna. Sessionerna varar 45 min per gång, vi träffas under en begränsad tid ett antal ggr (vanligtvis 6-12 ggr) som vi kan bestämma tidigt i terapin. Om det behövs kan det ändras under behandlingens gång. 


Det ingår en begränsad bedömning av psykiater om du önskar samtalsterapi, denna bedömning är utan kostnad, för att se om samtal, i den form vi erbjuder, är bra behandlingsform just för dig. Denna bedömning är en möjlighet och bra att göra så att du inte börjar en behandling som du sen inte har så stort utbyte av och där kanske en annan behandling hade varit bättre för dig. Skulle det vara så kommer du få förklarat varför och råd om alternativ.


Om du vill ha en mer omfattande läkarbedömning som avser diagnostik och behandling utgår vanlig avgift för läkarbesök. Om du vid denna omfattande bedömning hos läkare, inte kan ges god vård vid mottagningen kommer du på samma sätt få en sammanfattning av läkaren och råd om hur du kan gå vidare.


Om du börjar samtalsterapi kan du erbjudas läkarbesök senare, om så framgår som viktigt för dig i din behandling. Läkarbesök sker till reducerad avgift vid samtidig KBT behandling. Om du redan har en bra läkare vid annan mottagning kan du självklart välja att behålla din läkare.


För många problem och svårigheter behövs inte fortsatt läkarkontakt och samtal kan vara bästa valet eller det du föredrar. Samtal kring hur våra tankar, känslor och handlingar påverkar oss ger dig kunskap och färdigheter som du alltid har med dig!


Vi kommer överens om hur många gånger vi ska ses. När det är dags för att avsluta terapin rekommenderar vi ett uppföljningssamtal 1-3 månader senare. Det görs för att du ska kunna vidmakthålla dina nya färdigheter även efter terapins avslut.


Fråga mig gärna om du undrar över något så förklarar jag, och även hur jag tänker att vårt upplägg kan se ut. Huvudsakligen sätts fokus på din situation "här och nu" och framåt. 


VAD KOSTAR DET?

Priset är 800 kr för 45 minuter för privatpersoner.


 

Läkemedelsbehandling


Behöver du läkemedel så gäller för all läkemedelsbehandling att sådan sker i noga samråd med dig, anpassat efter dig och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppföljning av läkemedelsbehandlingen ges så ofta du behöver, med målsättning att anpassa behandlingen efter hur du mår. Du kommer bli delaktig i sådan behandling och kan förstå, kanske på ett nytt och bättre sätt, hur läkemedel verkar och vi resonerar också kring fördelar och nackdelar utifrån din situation och ditt mående.


Restriktivitet gäller beträffande förskrivning av beroende framkallande läkemedel, målsättning är förenkla och begränsa läkemedelsbehandling till rätt läkemedel i rätt dos när så behövs och bedöms värdefullt i samråd med dig.


Förskrivning av läkemedel som del av behandling av ADHD, centralstimulantia, sker inte vid mottagningen utan förskrivs, när så behövs, av annan mottagning med sådan inriktning.


I en del fall kan färre läkemedel i dosering anpassad till dig vara bättre än fler läkemedel i högre dos.

Psykiatrimottagning KBT Lidköping
Psykiatrimottagning Lidköping

Nedsatt arbetsförmåga till följd av

sjukdom 


Har du nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom kan intyg utfärdas enligt gällande regelverk. Målsättning, när du mår bättre, kan vara att komma åter i samma arbete, anpassat arbete hos samma arbetsgivare eller kanske överväga deltid eller att söka nytt arbete eller utbildning.


För några kan längre tids rehabilitering behövas innan återgång till arbete eller utbildning blir möjligt. Samarbete sker med försäkringskassan och andra aktörer när påkallat och med ditt godkännande och deltagande. 


Ibland, kan sjukersättning eller aktivitetsersättning komma ifråga efter bedömning av försäkringskassan.