Tjänster riktade till företag


Företag kan teckna avtal för tillgång till snabba och tidiga insatser när medarbetare är i risk för psykisk ohälsa eller har psykisk ohälsa. Sådant avtal ger företag möjlighet att erbjuda sin personal förmånen och tryggheten av god tillgänglighet i närområdet till psykiatrisk specialist, samtalsterapeut och rehabkoordinator.

IMG_9706

Övriga tjänster


Vi kan även erbjuda andra tjänster till företag som till exempel föreläsningar inom psykiatrisk hälsovård och coachning - mentorskap efter överenskommelse.

Rådgivning vid neuropsykiatrisk funktionsvariation bland medarbetare.