Åhlin Psykiatri

DIN PSYKIATRIMOTTAGNING

på Fabriksgatan 4, Lidköping


JUST NU: Utbildningspatienter, psykoterapi sökes!

Vår målsättning


Kontinuitet, du möter samma person, samma läkare och vid behov samma beteendevetare/ samtalsterapeut vid dina besök.


Tillgänglighet: du får tid när du behöver, så ofta du behöver, dock inte akutbesök.


Medmänsklighet och empati, gemensamt åtagande i positiv utveckling


Ökad medvetenhet om egna möjligheter och egna verktyg i utveckling mot ökat välbefinnande och förmåga.


Vi ser helst att du mår så mycket bättre att du sen kan avsluta kontakten eller ha en mycket gles kontakt.


Behöver du en långvarig kontakt ska den bli bättre än den du kanske haft förut!

Om mottagningen

     Privat psykiatrimottagning som utreder och behandlar tillstånd inom allmänpsykiatri:


 • Ångesttillstånd, fobier
 • Utmattningssyndrom
 • Trauma och stressrelaterade tillstånd
 • Förstämningstillstånd som depression och bipolaritet
 • Tvångssyndrom-andra relaterade tillstånd
 • Neuropsykiatrisk bedömning och rådgivning, remiss för fullständig utredning
 • Sömnstörningar
 • Sexuella problem och funktionsstörningar av psykiatrisk-psykologisk karaktär
 • Ätstörningar utredning och behandling av lättare ätstörningar
 • Bedömning av personlighetsrelaterade svårigheter och möjligheter
 • Äldrepsykiatri även demenssjukdomar, ej utredning


Mottagningen är en privatmottagning och har inte regionavtal. Högskostnadsskydd gäller inte och avgift i samband med besök är avsevärt högre än vid ett besök till en psykiatrisk mottagning med regionavtal. 


För företag finns möjlighet att teckna avtal för medarbetares psykiska hälsa, se länk nedan.


För mottagningen gäller samma regler som för annan jämförbar hälso och sjukvård beträffande sekretess, registrering av personuppgifter och journalföring som följer av lagstiftning t.ex. dataskyddsförordningen - GDPR, patientdatalagen


På vår psykiatrimottagning i Lidköping kan du få hjälp med KBT.

Samtalsbehandling

Just nu:

Utbildningspatient sökes!


Nyfiken på KBT? Har du svårt att få KBT-terapi på din vårdcentral?


VEM KAN FÅ HJÄLP?

Under utbildning i grundläggande psykoterapi-KBT, kognitiv beteende terapi- kan vi arbeta med problem som stress, lättare ångest, oro, lättare depression, fobier, utmattning, relationsproblem, låg självkänsla, sömnproblem etc. Upplever du till exempel stress, oro, frustration eller nedstämdhet på ett sätt som begränsar och belastar dig? Vill du förändra ett beteende som hindrar dig i din vardag? KBT hjälper oss att tänka nytt, förändra negativa tankemönster. Under våra samtal lyfter vi fram dina tankar - känslor och handlingar och förklarar hur de hänger ihop. Vi visar också på tankar och beteenden som är hjälpsamma framåt, utifrån dina mål, dina värderingar för en mer välfungerande vardag för dig.


KBT är en av de terapiformer som har bäst vetenskapligt stöd vid en rad olika psykiska besvär. Under utbildning till terapeut ges utrymme för KBT behandling av klienter som kanske inte prioriteras på vårdcentral eller som känner att väntetiden för att starta behandling kan vara för lång.


HUR GÅR DET TILL?

Du ska vara över 18 år och ska ha möjlighet att komma till vår mottagning varje vecka. Om du hellre vill att vi träffas online pga Covid-19 kan detta övervägas. Sessionerna varar 45 min per gång, återkommande en gång i veckan under 10 -15 veckor, med start tidigast i augusti. Då terapin sker under utbildning är kostnaden mycket reducerad, 200 kr/ gång. Behandlingen sker under ledning av en handledarutbildad, legitimerad psykoterapeut.

Det ingår en begränsad bedömning av psykiater inför samtalsterapi för att se om KBT är bästa behandlingsform för dig. Denna rådgivning är utan kostnad.


Fråga mig gärna om du undrar över något så förklarar jag, och även hur jag tänker att vårt upplägg kan se ut. Huvudsakligen sätts fokus på din situation "här och nu" och framåt. 

 

INTRESSERAD? Kontakta mig gärna på camilla@ahlinpsykiatri.se eller mottagningstelefon 0735 735987, så berättar jag mer.

Läkemedelsbehandling


Behöver du läkemedel så gäller för all läkemedelsbehandling att sådan sker i noga samråd med dig, anpassat efter dig och med stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet. Uppföljning av läkemedelsbehandlingen ges så ofta du behöver, med målsättning att anpassa behandlingen efter hur du mår. Du kommer bli delaktig i sådan behandling och kan förstå, kanske på ett nytt och bättre sätt, hur läkemedel verkar och vi resonerar också kring fördelar och nackdelar utifrån din situation och ditt mående.


Restriktivitet gäller beträffande förskrivning av beroende framkallande läkemedel, målsättning är förenkla och begränsa läkemedelsbehandling till rätt läkemedel i rätt dos när så behövs och bedöms värdefullt i samråd med dig.


Förskrivning av läkemedel som del av behandling av ADHD, centralstimulantia, sker inte vid mottagningen utan förskrivs, när så behövs, av annan mottagning med sådan inriktning.


I en del fall kan färre läkemedel och lägre dos av läkemedel vara bättre än fler läkemedel i högre dos.

Psykiatrimottagning Lidköping
Psykiatrimottagning KBT Lidköping

Nedsatt arbetsförmåga till följd av

sjukdom 


Har du nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom kan intyg utfärdas enligt gällande regelverk. Målsättning, när du mår bättre, kan vara att komma åter i samma arbete, anpassat arbete hos samma arbetsgivare eller kanske överväga deltid eller att söka nytt arbete eller utbildning.


För några kan längre tids rehabilitering behövas innan återgång till arbete eller utbildning blir möjligt. Samarbete sker med försäkringskassan och andra aktörer när påkallat och med ditt godkännande och deltagande. Rehabkoordinator kommer vara ett stöd för dig.


Ibland, kan sjukersättning eller aktivitetsersättning komma ifråga efter bedömning av försäkringskassan.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna